Nâng chất cho kinh tế hợp tác bằng cách nào?

Nâng chất cho kinh tế hợp tác bằng cách nào? Trong bối cảnh kinh tế hợp tác (KTHT) đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn việc sơ kết thực hiện Luật HTX 2012 là rất cần thiết, là yêu cầu thực tế khách quan của quá trình đổi mới, phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

hoinghibotruong

banner ảnh đại hội

tim hieu luat htx kieu moi

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao