HTX Hoằng Hợp đẩy mạnh phát triển vùng rau chuyên canh

HTX Hoằng Hợp đẩy mạnh phát triển vùng rau chuyên canh Với vùng rau chuyên canh hơn 28ha, HTX Dịch vụ Nông nghiệp và Điện Năng Hoằng Hợp (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang đẩy mạnh liên kết, đưa nông sản vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ hiện đại trên địa bàn tỉnh, nhằm khơi thông đầu ra, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên.

hoinghibotruong

baner hội nghị bT

hoicho

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao