Bạc Liêu: Hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển

Tính đến tháng 9/2019, tỉnh Bạc Liêu đã thành lập mới 13 HTX, với 518 thành viên, vốn điều lệ 12.714  triệu đồng. Đồng thời cũng giải thể 11 HTX yếu kém, ngừng hoạt động. Khu vực kinh tế tập thể, HTX đã có nhiều đóng cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bạc Liêu, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nghề làm muối ở Bạc Liêu

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 651 Tổ hợp tác, 35 HTX; với 22.942 thành viên; tổng vốn điều lệ 144.297 triệu đồng (đạt 98,3% so năm 2018); vốn hoạt động 898.630 triệu đồng (đạt 101,1% so năm 2018).
HTX hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng trong các lĩnh vực: 103 trong HTX lĩnh vực nông, thủy sản, diêm nghiệp, với 6.208 thành viên; vốn điều lệ 68.544 triệu đồng; 04 HTX trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, với 81 thành, vốn điều lệ 401 triệu đồng; 04 HTX trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, với 44 thành viên, vốn điều lệ 3.933 triệu đồng; 04 HTX trong lĩnh vực xây dựng, với 39 thành viên, vốn điều lệ 13.098 triệu đồng; 10 HTX lĩnh vực giao thông vận tải với 828 thành viên, vốn điều lệ 4.543 triệu đồng; Hiện có 03 HTX về vệ sinh môi trường, với 24 thành viên, vốn điều lệ 215 triệu đồng; 07 HTX về tín dụng, với 15.718 thành viên, vốn điều lệ 53.563 triệu đồng.
Trong 9 tháng của năm 2019, kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác có vai trò giúp các hộ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập, đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Số lượng HTX có tăng so với năm 2018, cụ thể: tổng số vốn điều lệ của HTX là 144.297 triệu đồng tăng 6,6% so với cuối năm 2018; tổng số vốn của HTX là 898.630 triệu đồng, tăng 1,1% so cuối năm 2018.
Thời gian qua, để hỗ trợ cho các HTX phát triển, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các sở, ngành tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành lập mới HTX; tổ chức hoạt động HTX theo hướng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng mô hình HTX kiểu mới, HTX đầu đàn ở các xã xây dựng nông thôn mới và xây dựng HTX ở những xã còn trắng HTX. Tích cực, chủ động tham mưu, giúp việc tốt cho các BCĐ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Hướng dẩn Tiêu chí Hợp tác xã hoạt động hiệu quả (3.2) trong Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2020.
Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu quyết định công nhận thêm 09 HTX (05 xã, huyện Vĩnh Lợi, 04 xã huyện Hồng Dân) đạt Tiêu chí sản xuất (13.1); 02 xã của huyện Phước Long có HTX hoạt động hiệu quả (3.2) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
Đối với công tác xóa đói giảm nghèo năm 2019, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã hoàn kế hoạch hỗ trợ 04 hộ nghèo tại địa bàn xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, với số tiền 20 triệu đồng; phối hợp với Hội Cựu Chiến binh thăm hộ gia đình Thương binh tại huyện Hồng Dân. Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các HTX làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo trong thành viên HTX và cộng đồng dân cư nơi HTX hoạt động.
Nhìn chung khu vực KTHT, HTX của tỉnh có xu hướng phát triển khá tốt. Phát triển mô hình HTX đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, như tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn số ít HTX quy mô hoạt động còn quá nhỏ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tổ chức bộ máy còn chưa chặt chẽ; sản xuất chưa theo kế hoạch, hàng hóa của HTX ít, mẫu mã không đồng nhất, chất lượng chưa đảm bảo; không đáp ứng được yêu cầu liên kết của đối tác. Những HTX có quy mô tương đối lớn nhưng thường thiếu vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh nhất là việc thu mua tạm trữ nông sản cho thành viên.
Để tiếp tục hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX Bạc Liêu phát triển, trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, thành viên HTX tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tập trung thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa; hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học, công nghệ mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất là đối với HTX được chọn chỉ đạo thí điểm mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị.
Tuyên truyền, vận động thành lập mới các THT, HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tích cực xây dựng thí điểm mô hình HTX làm ăn hiệu quả, tập trung củng cố, phát triển các HTX ở các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí 13.1. Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục xây dựng thêm “HTX đầu đàn” trên các lĩnh vực để phát huy tính nội lực của khu vực HTX cho sự phát triển chung; đồng thời giải thể các HTX yếu kém, ngừng hoạt động, không để kéo dài.
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền
 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam