Số/ký hiệu 1197-QĐ/UBKTTW
Ngày ban hành 14/06/2019
Người ký Bùi Thị Minh Hoài
Trích yếu Ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"
Cơ quan ban hành BCH TW Đảng
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"

Văn bản mới