Bình Dương: Tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh 6 tháng đầu năm 2020

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các ngành, các cấp nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục tăng trưởng; riêng khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã hoạt động ổn định; các tổ hợp tác được rà soát và củng cố, toàn tỉnh hiện có 130 tổ hợp tác. Bên cạnh đó, các huyện, thị xã và thành phố tập trung tuyên truyền, vận động thành lập mới được 11/16 HTX, đạt 68,75% kế hoạch năm 2020. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 187 HTX với 30.380 thành viên, vốn Điều lệ 808 tỷ 326 triệu. Trong đó, số HTX ở từng lĩnh vực như sau: Vận tải: 50, Nông nghiệp: 54 HTX, TTCN: 13 HTX, Xây dựng: 11 HTX, Thương mại-dịch vụ: 28 HTX, Môi trường: 21 HTX và 10 QTDND.
 
Nhìn chung Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, QTD gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID - 19; tổng doanh thu ước đạt 579 tỷ đồng, đạt 31,5% (so với kế hoạch năm 2020); ); có 139 HTX, QTD đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền 2 tỷ 582 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động từ 6 triệu đến 6,5 triệu đồng/lao động/tháng đối với hợp tác xã và 14,5 triệu đồng/lao động/tháng đối với QTDND.
Ảnh: Internet
 
Thực hiện Kế hoạch số 6145/KH-UBND, ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển kinh tế tập thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Liên minh HTX đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
* Công tác tham mưu: Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển Kinh tế tập thể tỉnh; củng cố Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, xây dựng và triển khai Chương trình làm việc, kế hoạch kiểm tra đối với Ban chỉ đạo KTTT cấp huyện và cấp xã, phường năm 2020, kết quả đến nay đã tổ chức làm việc 8 BCĐ ĐM&PT KTTT ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Tổng kết tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động Liên minh HTX tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020).
 
Triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1518/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương; Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng lịch, bố trí cho cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc luân phiên tại cơ quan. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch covid-19 do Liên minh HTX Việt Nam và UBMTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương phát động, cán bộ viên chức Liên minh HTX tỉnh đã đóng góp tiền mặt 2.000.000 đồng. Xây dựng Kế hoạch và tham mưu Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025), dự kiến tổ chức vào tháng 9/2020.
 
* Công tác tuyên truyền tập huấn, đào tạo bồi dưỡng:
Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng Kinh tế tập thể năm 2020; phối hợp đài phát thanh truyền hình, báo Bình Dương tuyên truyền KTTT nhân dịp tổng kết năm 2019 và hoạt động các HTX, QTD trên địa bàn tỉnh; Tổ chức và hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4 đến HTX, QTD thành viên.
 
Tổ chức tuyên truyền Luật hợp tác xã năm 2012 và và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực KTTT tại huyện Bắc Tân Uyên với 107 lượt người dự; Tổ chức 01 hội nghị chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, với 26 người dự; Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, với 57 người dự
 
* Công tác thi đua: Tổ chức triển khai công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2020 đến các hợp tác xã thành viên và toàn thể nhân viên Liên minh HTX tỉnh. Tham gia bình xét và tổng kết khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân năm 2020; Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua giai đoạn 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; giới thiệu 02 tập thể (QTD An Thạnh và HTX VT-XD Công Minh), 01 cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến, nhận giải thưởng “Ngôi sao Hợp tác xã Việt Nam - Vietnam Co.op Star Awards”.
 
* Công tác kiểm tra: Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp kiểm tra năm 2020 đến các huyện, thị xã, thành phố.  Báo cáo việc lựa chọn HTX tham gia dự án xây dựng mô hình HTX và dự án hỗ trợ HTX năm 2020; Xây dựng Báo cáo đánh giá công tác triển khai và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020. Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.
 
* Quỹ hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể: Tổ chức hội nghị khách hàng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển KTTT tỉnh năm 2020 nhằm lắng nghe ý kiến của khách hàng vay vốn tại Quỹ, có 30 HTX dự. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Quản lý Quỹ đã tổ chức xét duyệt giải ngân cho vay 05 hợp tác xã, với số tiền 9 tỷ 909 triệu đồng, nâng tổng dư nợ cho vay trên 63 tỷ 716 triệu đồng; theo dõi, thu lãi, nợ gốc các phương án cho vay theo quy định; hướng dẫn 10 hồ sơ cho thành viên có nhu cầu vay vốn tại Quỹ.
 
* Công tác tư vấn, hỗ trợ khác: Dự lễ khai mạc Festival lúa gạo tại Vĩnh Long và dự lễ tuyên dương khen thưởng 01 HTX NN CN Cao Kim Long có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện mục tiêu phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục hỗ trợ, duy trì Cửa hàng trưng bày các sản phẩm của HTX Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thông qua Cửa hàng nhằm phát huy hiệu quả liên kết 4 nhà “Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp”, đồng thời giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch đến người dân trong và ngoài tỉnh và tạo cơ hội cho các Hợp tác xã quảng bá thương hiệu, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài để hình thành các chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm nông nghiệp Bình Dương.
Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX và QTD ra sức thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Theo Mai Trang/ Liên minh HTX Bình Dương


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam