18 02
Chính sách cho HTX - nhiều vẫn cứ thiếu

Chính sách cho HTX - nhiều vẫn cứ thiếu

Thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển, nhưng với tình hình thực tế, chính sách...

Ngày 18/02/2019