Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tiếp và làm việc với Ngân hàng ING tại Việt Nam