Cơ cấu tổ chức

Đại hội đại biểu toàn quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, gồm đại hội thường kỳ và đại hội bất thường. Đại hội thường kỳ được tổ chức 05 năm một lần, do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị. Đại hội thường kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra; thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; bầu Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các nội dung khác (nếu có); thông qua nghị quyết Đại hội.

Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu tham dự Đại hội đồng ý, trừ trường hợp quyết định tại Điều 26 Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ; chủ trì, chủ động phối hợp các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chính sách có liên quan đến kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các cấp và tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách; phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các dự án, chương trình trọng điểm, các thành viên liên kết các cấp.

Ủy ban Kiểm tra:

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Nguyễn Mạnh Thảo

Điện thoại di động: 0979988088

KHỐI CÁC BAN THAM MƯU

1. Văn phòng

Chánh văn phòng: Phạm Ngọc Toại

Điện thoại cơ quan: 080.49252 - Di động: 0903.214.469

Phó Chánh văn phòng: Hoàng Thị Kim Hương

Điện thoại cơ quan: 080.49710 - Di động: 0988.705.988

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Duyên

Điện thoại cơ quan: 02437.824.979 - Di động: 0912.800.775

Phó Chánh văn phòng- Thư ký Chủ tịch: Nguyễn Bảo Sơn

Điện thoại cơ quan: 080.49239 - Di động: 0902.134.666

2. Cơ quan thường trực miền Trung - Tây Nguyên

Trưởng Cơ quan Thường trực miền Trung- Tây Nguyên: Phan Văn Đợi

Trưởng phòng tổ chức: Nguyễn Hữu Khôi - Điện thoại di động: 0905.155.797

3. Cơ quan thường trực miền Nam

Trưởng cơ quan đại diện: Huỳnh Lam Phương 

Di động: 0913100778

Phó trưởng cơ quan đại diện: Đào Thanh Hoàng

Điện thoại DĐ:  0913.619090

4. Ban Kiểm tra

Phó trưởng Ban: Đào Đức Tuấn

Điện thoại cơ quan: 080.49253 - Di động: 0913.012.186

Phó trưởng Ban: Doãn Thị Vân Anh

 Điện thoại cơ quan: 080.49730 - Di động: 0904.937.363

 5. Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã

Điện thoại cơ quan: 024.38.431.765

Trưởng Ban: Phạm Thị Tố Oanh

Điện thoại cơ quan: 080.49728 - Di động: 0942.999.687

Phó trưởng Ban: Dương Tuấn Cương

Điện thoại cơ quan: 080.49427 -  Di động: 0914.615.566

Phó trưởng Ban: Lương Văn Khiêm

Di động: 0913291923

6. Ban Kế hoạch Hỗ trợ

Trưởng Ban: Đỗ Tùng Thanh

Điện thoại cơ quan: 080.49234 - Di động: 0979.439.346

7. Ban Tổ chức Cán bộ

Trưởng Ban: Trịnh Xuân Ngọc

Điện thoại cơ quan: 080.49720 - Di động: 0964.415.555

Phó trưởng Ban: Dương Thị Kim Phượng

Điện thoại cơ quan: 080.49740 - Di động: 0979.212.236

Phó trưởng Ban: Nguyễn Thị Kim Oanh

Điện thoại cơ quan: 080.49428 - Di động: 0916.569.971

Phó trưởng Ban: Đỗ Bích Hường

Điện thoại cơ quan: 080.49724 - Di động: 0946.594.696

8. Ban Hợp tác Quốc tế

Trưởng Ban: Phạm Thị Hồng Yến

Điện thoại cơ quan: 080.49739 - Di động: 0904.236999

 Phó Trưởng Ban: Trần Thu Hằng

Điện thoại cơ quan: 080.49739 - Di động: 0904.574.727

Phó trưởng Ban: Trần Thị Ngân

9. Ban Kinh tế Đầu tư

Trưởng ban: Nguyễn Hùng Tiến

Điện thoại cơ quan: 080.49246 - Di động: 0913.554.546

Phó Trưởng Ban: Phùng Viết Nam

 Điện thoại cơ quan: 080.49736 - Di động: 0983.656.144

10. Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền

Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giám đốc: Phùng Khánh Toản

Điện thoại: 080.49245- Di động: 0904147784

Phó Giám đốc: Trần Tuấn Việt

Điện thoại cơ quan: 080.49233 - Di động: 091.2016760

Phó Giám đốc: Đặng Thu Hà

Điện thoại cơ quan: 080.49429 - Di động: 090.6227809

Phó Giám đốc: Ngô Kim Dung

Điện thoại cơ quan: 080.49738 - Di động: 090.4800544

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6232078 - Fax: 04.62732090 - Email: quyhtx@fpt.vn

Giám đốc: Phạm Công Bằng

Điện thoại cơ quan: 0462732080 - Di động: 0903227282

2. Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38234456 - Fax: 04.38236382

Email: coste@coste.vn - Website: www.coste.org.vn

Tổng Giám đốc: Lê Tuấn An

Điện thoại cơ quan: 04.38430368 - Di động: 0903233569

Phó Tổng Giám đốc: Đinh Khắc Minh

Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Hòa

3. Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư

Địa chỉ: Tòa nhà Liên minh HTX Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng Giám đốc: Vũ Quang Phong

Điện thoại cơ quan: 04.37335929 - Di động: 0912540725

4. Trung tâm Các chương trình Kinh tế - Xã hội

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37365317 - Fax: 04.37365203 - Email: csep@vietnamcorp.crg

Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Long

Di động: 0942.999687

Phó Tổng Giám đốc: Lê Thăng Long

Di động: 0989.627.979

5. Thời báo Kinh doanh

Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437.347942

Tổng Biên tập: Phạm Thị Hà

Điện thoại cơ quan: 02437.347942- Di động: 0904.114.726

6. Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư

Địa chỉ: Ngõ 147 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37470256 - Fax: 04.37470678

Email: centrinde@fpt.vn - Website: www.ctid.com.vn

Giám đốc: Lê Văn Minh

Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0903436361

Các Phó Giám Đốc:

1. Lê Thị Kim Oanh

Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0904430628

2. Vương Tú Liên

Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0988133008

7. Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác

Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.6680335 - Fax: 04.62812362

Email: icedpt@gmail.com

Viện trưởng: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại cơ quan: Di động:0977245888

Phó Viện trưởng: Nguyễn Hữu Nga

Điện thoại Di động: 01673228888

Phó Viện trưởng: Nguyễn Viết Cường

Điện thoại cơ quan: 0946861169

9. Nhà khách Liên minh HTX Việt Nam

Địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Đình Chi

Điện thoại cơ quan: 04.37367698 - Di động: 0906200099

KHỐI CÁC TRƯỜNG

1. Trường Bồi dưỡng Cán bộ

Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04. 37822871     Fax: 04. 37822871

Hiệu trưởng: Lê Minh Tân

Điện thoại cơ quan: 0437823185 - Di động:0904585685

Các Phó Hiệu trưởng:

1. Tạ Quang Tuấn

Điện thoại cơ quan: 0437823037 - Di động: 0989065672

2. Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại cơ quan: 0437823927 - Di động: 0906005968

2. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

Địa chỉ: xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Phó Hiệu trưởng Phụ trách: Nguyễn Danh Hùng

Điện thoại cơ quan: 04.38276433 - Di động: 0989.058.738

Phó hiệu trưởng: Phạm Minh Đức

Điện thoại cơ quan: 04.36789351 - Di động: 0912649496

3. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Địa chỉ: xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Hiệu trưởng: Trần Việt Hùng

Điện thoại cơ quan:  Di động: 0912698984

Các Phó hiệu trưởng:

1. Nguyễn Anh Huấn

Di động: 0904439955

2. Ngô Minh Châu

Di động: 0983271274

4. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ

Địa chỉ: 184 Đường mới, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 0313.538700   Fax: 031.3522511

Hiệu trưởng: Nguyễn Viết Cường

Điện thoại cơ quan: 0313.3522258  Di động: 0368.098988

Các Phó hiệu trưởng:

1. Phạm Thị Hà Anh

2. Nguyễn Ngọc Giáp

Di động: 0986533388

5. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và đào tạo cán bộ HTX miền Trung - Tây Nguyên

Địa chỉ: Lô 25B Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Số điện thoại: 0235.382030

Hiệu trưởng: Phan Văn Đợi

Di động: 0913422939

6. Trường Trung cấp Nghề đào tạo cán bộ HTX miền Nam

Địa chỉ: Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Điện thoại cơ quan: 072.3637626   Fax: 072.3637626

Website: www.svct.edu.vn

Hiệu trưởng: Huỳnh Lam Phương

Di động: 0913100778

KHỐI DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Công ty TNHH Nhà nước MTV đầu tư TM và dịch vụ Thắng Lợi VICTORIA

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giảm đốc: Phạm Thành Hưng

Điện thoại di động: 0978.656.686

2. Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ & XNK (EXSECO)

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Duy Việt

Điện thoại cơ quan: 04.37330264 - Di động: 0936279989

3. Công ty XNK & đầu tư IEI

Giám Đốc: Đào Văn Hoàn

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84.4) 37368895, 37368896, 37368897

Phone: 0916460066 - Fax: (+84.4) 37368898

Email: iei@vnn.vn and iei_dr, hoan@vnn.vn

IMPORT-EXPORT AND INVESTMENT CORPORATION (IEI)

Director: Mr. DAO VAN HOAN

ADDRESS:No. 149 GIANG VO STR.,HANOI., VIETNAM

Tel: (+84.4) 37368895, 37368896, 37368897

Phone: 0916460066 - Fax: (+84.4) 37368898

Email: iei@vnn.vn and iei_dr, hoan@vnn.vn

4. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát Triển Kinh tế hợp tác miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Dục, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Phó Giám đốc (Phụ trách): Phan Văn Tùng 

Điện thoại cơ quan: 0510.2234131 - Di động: 0775551999

5. Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng & Dịch vụ HTX Việt Nam INCOSECOO

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Tổng Giám đốc: Lưu Văn Bằng

Điện thoại cơ quan: 04.37365783 - Di động: 0912113394

6. Công ty Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ (ART)

Địa chỉ: 80 hàng gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Đình Dũng

Điện thoại: 0913221931

 


Tin liên quan

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam