Đại hội Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 243-KH/ĐUK ngày 11/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ngày 11/05/2020 chi bộ Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và trực tiếp là sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động của cơ quan, xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phong cách và lối sống trung thực, nghiêm túc, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn đảng.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, triển khai có hiệu quả các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều tiến bộ tích cực. Cụ thể trong 5 năm qua số lượng HTX thành lập mới là 281 HTX, tổ chức 38 lớp bồi dưỡng cho khoảng 1.560 lượt cán bộ quản lý và thành viên HTX; Tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hàng trăm lượt thành viên, người lao động. Tổ chức 11 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 900 lượt cán bộ công chức các sở, ngành, hỗ trợ đưa 17 Cán bộ trẻ về làm việc tại các vị trí kế toán và kỹ thuật tại 13 HTX, hỗ trợ thành lập mới cho 202 HTX và 89 HTX tổ chức lại theo Luật HTX 2012. Vị trí, vai trò, tín nhiệm của Liên minh HTX tỉnh được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao; Chi bộ, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể đã đoàn kết, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, cũng như các nội quy, quy chế cơ quan;
Đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội
Đại hội đã kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất thông qua 8 chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ đó là 100 % cán bộ, đảng viên trong chi bộ được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Phấn đấu kết nạp 02 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng; Hàng năm có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Số THT,HTX thành lập mới bình quân hàng năm: 15 THT và 35 HTX; Doanh thu bình quân 1 hợp tác xã tăng từ 6 - 8 % /năm trở lên; Phấn đấu đưa HTX hoạt động khá, tốt đến 2025 đạt 70%; Hằng năm xây dựng và công nhận 15 HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh trở lên, HTX điển hình tiên tiến toàn quốc từ 1-2 HTX/năm...
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hùng Cường ghi nhận và biểu dương những thành tích, những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém của chi bộ Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đã định hướng và giao nhiệm vụ cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ do tỉnh ủy, HĐND, UBND, Liên minh HTX Việt Nam giao trong phát triển KTTT, HTX, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.
Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Chi bộ, Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII và Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VII gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Thành, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam