Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Sáng ngày 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam tổ chức phiên chính thức Đại hội lần thứ IX, nhằm tổng kết công tác khóa VIII và định hướng nhiệm vụ khóa IX (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tham dự hội nghị, có đồng chí Đỗ Ngọc An  - Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương cùng đoàn công tác.
Về phía Liên minh HTX Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc.

Theo Báo cáo của Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam, sự lãnh đạo sát sao của Đảng đoàn, Thường trực cùng với sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng bộ đề ra: Đảng ủy chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX; Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng; Triển khai đồng bộ, thường xuyên các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng; Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận...

Đồng chí Đỗ Ngọc An  - Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam còn một số tồn tại như chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng có mặt còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa coi trọng, thậm chí xem nhẹ công tác chính trị tư tưởng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ chưa được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa phát huy tốt vai trò, chưa thực sự toàn diện; tình hình nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động có lúc, có nơi chưa được kịp thời.
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam đã đề ra các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị như 100% thành viên HTX, Liên hiệp HTX, THT và phần lớn người dân được tuyên truyền chủ trương và pháp luật về HTX, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Chủ trì, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hàng năm ít nhất 3.000 HTX, 15 liên hiệp HTX, 12.000 THT; 100% cán bộ quản trị và nghiệp vụ của HTX được đào tạo, bồi dưỡng; hầu hết cán bộ, nhân viên của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được đào tạo, đào tạo lại kiến thức phù hợp với vị trí việc làm...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Đoàn Chủ tịch Đại hội
Bên cạnh đó, Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam đề ra các Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng như 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII;  100% cán bộ, đảng viên hằng năm có kế hoạch cá nhân đăng ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Trên 90% chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam đã đưa ra 12 giải pháp về nhiệm vụ chính trị nhằm thống nhất tư tưởng và nhận thức, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành và 4 giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Đảng bộ trước những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu. Đồng chí Chủ tịch mong rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn với Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc của Đảng bộ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, minh bạch và công khai trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung vào tất cả các khâu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đồng tình với dự thảo báo cáo chính trị, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Liên minh HTX Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, cần phải tích cực tập trung cho việc xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng nội bộ đoàn kết, tự học tập, rèn luyện, nâng tầm trí tuệ, xây dựng Liên minh HTX Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình. Tăng cường xây dựng Đảng một cách toàn diện.
Đại hội tiến hành các phần thảo luận phân tích ưu điểm, hạn chế và định ra phương hướng nhiệm vụ khóa IX tới đây, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Đại hội bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và bầu chọn 15 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh Đại hội:

\
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền
 
 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam