Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang lần III nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 22-23/10/2014, tại Hậu Giang đã tổ chức Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang lần III, nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội đã tổng kết đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của nhiệm kỳ II và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ III (2014-2019).


Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Trong 5 năm 2009-2014, Hậu Giang đã hỗ trợ thành lập mới 557 THT (đạt 139,25% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội II -Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang), 122 HTX (đạt 307,5%), HTX khá giỏi 61,86% (Chỉ tiêu của Nghị quyết là 60%), thu nhập bình quân của thành viên HTX tăng 1,8 lần, tỷ lệ cán bộ có trình độ ĐH, CĐ 6% (Chỉ tiêu của Nghị quyết là 15%), Trung cấp 22% (Chỉ tiêu của Nghị quyết là 15%35%), Tỷ lệ HTX, LHHTX là thành viên LMHTX 91,2% (Chỉ tiêu của Nghị quyết là 15%90%). Hầu hết các tổ hợp tác được thành lập một cách tự nguyện, hoạt động có hiệu quả, phục vụ nhu cầu liên kết, hợp tác giữa các thành viên như 35% số tổ hợp tác huy động vốn góp chúng, tổ chức điều hành như HTX, 65 số tổ hợp tác tổ chức hoạt động trợ giúp nhau về vốn, nhân lực, làm thủy lợi nội đồng, bơm tưới tập thể, phòng trừ sâu bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất,... để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều HTX đã chủ động đổi mới trong tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, liên kết nội bộ thành viên, hợp tác với các nhà khoa học, doanh nghiệp, giúp từng bước khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ tăng năng suất và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đã xuất hiện nhiều thương hiệu HTX được thị trường biết đến gắn với sản phẩm như lúa giống của HTX Phước Trung, HTX Nhân Giồng, HTX Vị Thủy I, chanh không hạt của HTX Thạnh Phước, bưởi 5 roi của HTX Phú Thành, cá rô đồng của HTX Long Mỹ, quýt đường của HTX quýt đường Long Trị, cam sành Ngã Bảy của HTX Đông Bình, xoài cát của HTX Châu Thành A,...

Hiện tại, Tỉnh Hậu Giang có 5.681 tổ hợp tác và các mô hình kinh tế hợp tác do các đoàn thể xây dựng và quản lý với 113.312 thành viên, 215 HTX đang hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp (147 HTX), công nghiệp tiểu thủ công nghiệp (24 HTX), thương mại dịch vụ (06 HTX), xây dựng (33 HTX), vận tải (05 HTX) với vốn điều lệ 171,528 tỷ đồng, 3.831 thành viên và 7.863 lao động, 01 liên hiệp HTX nông nghiệp với 17 thành viên với vốn điều lệ 01 tỷ đông.

Nhìn chung, trong 5 năm qua, kinh tế tập thể của tỉnh Hậu Giang đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tăng nhanh về số lượng, khẳng định được vị trí và vai trò trong sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. Vị trí và vai trò của Liên minh HTX tỉnh ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động hiệu quả như tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các chủ trưởng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, tích cực tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của tỉnh, các đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh các tỉnh, thành phố trong cả nước, bám sát cơ sở, tìm hiểu nhu cầu và chủ động, tích cực hỗ trợ HTX, THT trong quá trình thành lập, quản lý điều hành và đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của HTX.

Đại hội III- Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang đã đề ra một số mục tiêu chính cho giai đoạn 2014-2019 như sau: tỷ lệ hộ dân sản xuất nông nghiệp tham gia các tổ chức kinh tế tập thể đạt 20%, nâng tỷ lệ HTX khá giỏi đạt từ 80% trở lên, giảm tỷ lệ HTX yếu kém xuống dưới 10%, thu nhập bình quân của hộ thành viên (HTX nông nghiệp) và thành viên, người lao động trong HTX phi nông nghiệp cao hơn 1,2 lần, mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất 5 mô hình HTX đển hình, tiến tiến, nâng cao năng lực cán bộ THT, HTX đến năm 2019 có 95% qua đào tạo, tập huấn, tỷ lệ cán bộ quản lý, kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên chiếm 40%, phấn đấu 100% HTX, LHHTX là thành viên Liên minh HTX tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm: 33 người, 9 thường vụ và ông Trần Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch.

Tin và ảnh: CQTT LMHTX VN tại phía Nam


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam