03 09
Luôn khắc sâu lời Bác

Luôn khắc sâu lời Bác

 Kể từ lần đầu tiên được gặp Bác cách đây 48 năm, đối với ông Nguyễn Văn Bít, những lời Bác dặn dò, hỏi han, nhắc nhở trong lần gặp đầu và hai...

Ngày 03/09/2014

26 08
Cơ hội mới cho hàng thủ công mỹ nghệ

Cơ hội mới cho hàng thủ công mỹ nghệ

Thời gian gần đây, nhiều đơn hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) từ Nhật Bản, Trung Quốc được dịch chuyển sang thị trường Việt Nam; các thị trường khó tính...

Ngày 26/08/2014

25 08
Kênh dẫn vốn tin cậy của nhà nông

Kênh dẫn vốn tin cậy của nhà nông

Được thành lập từ cuối năm 1995, đến nay, qua gần 20 năm hoạt động, Quỹ Tín dụng nhân dân Định Tường đã trở thành điểm sáng trong lĩnh vực ngân hàng,...

Ngày 25/08/2014