16 08
Để cùng thắng

Để cùng thắng

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gồm 19 tiêu...

Ngày 16/08/2019

12 08
Xanh mướt vùng chè chiến khu xưa

Xanh mướt vùng chè chiến khu xưa

Những ngày mùa thu tháng tám, trời xanh, gió lộng, nắng vàng lan tỏa khắp các nương chè mơn mởn đầy sức sống ở chiến khu xưa Đại Từ (Thái Nguyên). Đây...

Ngày 12/08/2019

06 08
Xúc tiến trái cây vùng miền

Xúc tiến trái cây vùng miền

Trái cây của các tỉnh phía Bắc chưa xuất hiện nhiều ở các tỉnh phía Nam và ngược lại. Để trái cây đặc sản vùng miền có thể đến nhiều thị trường...

Ngày 06/08/2019

02 08
Xu thế tất yếu

Xu thế tất yếu

55% hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới đang hoạt động hiệu quả, với lợi nhuận đạt 154 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, những HTX ứng dụng công nghệ...

Ngày 02/08/2019

29 07
Đưa sản xuất manh mún vào chuỗi giá trị

Đưa sản xuất manh mún vào chuỗi giá trị

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng HTX là giải pháp quan trọng nhất tác động đến sự thành công của tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phải...

Ngày 29/07/2019

26 07
Phụ nữ đang “làm chủ” 342 hợp tác xã

Phụ nữ đang “làm chủ” 342 hợp tác xã

T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa có báo cáo về vai trò của hội viên phụ nữ các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban...

Ngày 26/07/2019