01 04
Dấu ấn của mô hình hợp tác xã kiểu mới

Dấu ấn của mô hình hợp tác xã kiểu mới

 Huyện Phúc Thọ đã chuyển đổi và thành lập mới được 36 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (Hợp tác xã kiểu mới). Nhờ năng động,...

Ngày 01/04/2020

25 03
Phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chỉ đạo và vận động thành lập các hợp tác xã nông nghiệp. Loại hình kinh tế tập...

Ngày 25/03/2020