13 11
Tìm cơ chế đầu tư hạ tầng hợp tác xã

Tìm cơ chế đầu tư hạ tầng hợp tác xã

Số lượng hợp tác xã (HTX) nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng gia tăng, đang dần trở thành phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền...

Ngày 13/11/2019

30 10
Gỡ rào cản để hợp tác xã phát triển

Gỡ rào cản để hợp tác xã phát triển

Chỉ trong vài năm trở lại đây, số lượng hợp tác xã (HTX) thành lập mới đã gia tăng mạnh mẽ, cùng với đó là thu nhập của các hộ thành viên cũng gia...

Ngày 30/10/2019