14 02
Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân ở Phù Cát

Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân ở Phù Cát

Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp nhiều hội viên ở huyện Phù Cát (Bình Định) có điều kiện phát triển...

Ngày 14/02/2019

21 12
Nhìn từ trái vú sữa đi... Mỹ

Nhìn từ trái vú sữa đi... Mỹ

Giữa tháng 12, tại HTX nông nghiệp Trinh Phú, Tổ hợp tác (THT) Quyết Thắng, thị trấn An Lạc Thôn, Sóc Trăng, 2 tấn vú sữa...

Ngày 21/12/2018