04 07
Chuyển đổi chăn nuôi theo chuỗi giá trị

Chuyển đổi chăn nuôi theo chuỗi giá trị

Chăn nuôi gia súc, gia cầm là một trong những thế mạnh ở ĐBSCL. Tuy nhiên, thời gian qua, việc chăn nuôi luôn gặp khó khăn vì giá cả sụt giảm, nhất là dịch...

Ngày 04/07/2019

27 06
Quỹ hỗ trợ hợp tác xã ngóng pháp lý

Quỹ hỗ trợ hợp tác xã ngóng pháp lý

Bộ Tài chính, mới đây đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX). 

Ngày 27/06/2019

05 06
Xuất khẩu rau, quả tăng 10,3%

Xuất khẩu rau, quả tăng 10,3%

5 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu 1,83 tỷ USD mặt hàng rau quả, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngày 05/06/2019

13 03
HTX - Liên kết để làm ăn lớn

HTX - Liên kết để làm ăn lớn

Buổi giao lưu giữa các thành viên của dự án Phát triển doanh nghiệp hợp tác xã Việt Nam (VCED) và đoàn sinh viên hợp tác xã (HTX) trường học Coopsco, tỉnh...

Ngày 13/03/2019