13 11
Video:Mô hình HTX đa dịch vụ của Nhật Bản

Video:Mô hình HTX đa dịch vụ của Nhật Bản

Video đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam (VCA) do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam dẫn đầu thăm mô hình hợp tác...

Ngày 13/11/2019