Đường sắt Việt Nam cổ phần hóa hàng loạt công ty trực thuộc

Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN vừa ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU về Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty Đướng sắt Việt Nam, trong đó quyết định cổ phần hóa Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

Theo đó, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn sẽ được cổ phần hóa thành 2 công ty cổ phần. Lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi 2 công ty hạch toán phụ thuộc thành 2 Công ty TNHH MTV Vận tải ĐS Hà Nội và Sài Gòn do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong năm 2014 để các công ty TNHH MTV Vận tải ĐS Hà Nội và Sài Gòn hoạt động từ 1/1/2015. Việc chuyển đổi này sẽ hoàn thành trong năm 2015 để các công ty CP Vận tải ĐS Hà Nội và Sài Gòn hoạt động từ 1/1/2016.

Đường sắt Việt Nam sẽ cổ phần hóa hàng loạt công ty, đơn vị trực thuộc
Đường sắt Việt Nam sẽ cổ phần hóa hàng loạt công ty, đơn vị trực thuộc

Đối với Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quyết định sáp nhập Xí nghiệp Cao su đường sắt vào Nhà máy Xe lửa Gia Lâm; tách Nhà máy Xe lửa Gia Lâm ra khỏi Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và chuyển thành công ty TNHH MTV nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và Công ty TNHH MTV Xe lửa Gia Lâm thành 2 công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An và Gia Lâm trong năm 2015 để 2 công ty cổ phần này hoạt động từ 1/1/2016.

Đối với các công ty bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, cổ phần hóa 20 công ty quản lý kết cấu hạ tầng ĐS thành 20 công ty cổ phần bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt (trong đó có 15 công ty cổ phần bảo trì cầu, đường sắt và 5 công ty cổ phần bảo trì thông tin tín hiệu đường sắt). Việc chuyển đổi thực hiện trong năm 2015 để các công ty cổ phần này hoạt động từ 1/1/2016.

Đối với các đơn vị sự nghiệp như: Trường cao đẳng nghề Đường sắt, Trung tâm Y tế đường sắt và Báo Đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu xây dựng phương án tổ chức và cơ chế hoạt động phù hợp.

Theo đó, từ năm 2015, Trường cao đẳng nghề Đường sắt là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tự đảm bảo 50% chi phí hoạt động thường xuyên và từ năm 2020 tự đảm bảo 100% chi phí hoạt động thường xuyên. Trung tâm Y tế đường sắt tự chủ về tài chính, hoạt động độc lập từ 1/1/2016. Tổng công ty và các đơn vị trong Tổng công ty đặt hàng để Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác y tế thông qua hợp đồng kinh tế. Báo ĐS là đơn vị sự nghiệp có thu, tự cân đối kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên từ 1/1/2016.

Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo rà soát, nghiên cứu và đề xuất việc thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần tư vấn, xây dựng cơ bản xuống dưới 30% vốn điều lệ trong tháng 9/2014 để xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cũng yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty chỉ đạo hoàn thiện đề án “Tổ chức, quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia” để trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải trong tháng 7 này.

Châu Như Quỳnh

{fcomment}


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam