Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

PDF.InEmail

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

 Địa chỉ: 828 Đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái

Điện thoại: 0293.853.032    Fax: 0293.853.032

Website: http://lienminhhtxyenbai.org.vn/

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Chủ tịch: Đỗ Nhân Đạo

+ Điện thoại: 0293.851.883

 

Phó Chủ tịch: Phạm Ngọc Hữu

+ Điện thoại: 0293.856.859

 

Văn phòng: 0293.853.032

Phòng nghiệp vụ - chính sách: 0293.852.551

Ban kiểm tra: 0293.859.854

Trung tâm tư vấn hỗ trợ: 0293.890.306

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: 0293.890.306

websites

baner hội nghị bT

hoicho

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao