Sơ đồ tổ chức

PDF.InEmail

Ủy ban Kiểm tra: 

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Nguyễn Mạnh Thảo

Điện thoại di động: 0979988088

 

KHỐI CÁC BAN THAM MƯU

1. Văn phòng

Chánh văn phòng: Phạm Ngọc Toại

Điện thoại cơ quan: 080.49252 - Di động: 0903.214.469

Phó chánh văn phòng: Hoàng Thị Kim Hương

Điện thoại cơ quan: 080.49710 - Di động: 0988.705.988

Phó chánh văn phòng: Nguyễn Thị Duyên

Điện thoại cơ quan: 02437.824.979 - Di động: 0912.800.775

Phó chánh văn phòng: Phạm Thành Hưng

 Điện thoại cơ quan: 02437.476.228 - Di động: 0978.656.686

Phó chánh văn phòng- Thư ký Chủ tịch: Nguyễn Bảo Sơn 

Điện thoại cơ quan: 080.49239- Di động: 0902.134.666

 

2. Cơ quan thường trực miền Trung - Tây Nguyên

 Phụ trách Cơ quan Thường trực miền Trung- Tây Nguyên: Phó Chủ tịch Lê Văn Nghị

Trưởng phòng Tổng hợp: Nguyễn Hữu Khôi - Điện thoại di động: 0905.155.797

3. Cơ quan thường trực miền Nam

Trưởng cơ quan đại diện: Lê Binh Hùng

Di động: 0903908511

Các Phó ban:

1. Phan Hoàng Chính

2. Huỳnh Lam Phương  

Di động: 0913100778

4. Ban Kiểm tra

Phó trưởng Ban: Đào Đức Tuấn

Điện thoại cơ quan: 080.49253 - Di động:0913.012.186

Phó trưởng Ban: Doãn Thị Vân Anh

 Điện thoại cơ quan: 080.49730 - Di động:0904.937.363

5. Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã

Điện thoại cơ quan: 02438.431.765

Điều hành Ban: Phó trưởng Ban:  Nguyễn Đình Long

Điện thoại cơ quan: 080.49728 - Di động: 0942.999.687

Phó trưởng Ban: Lê Thăng Long

Điện thoại cơ quan: 080.49728 -  Di động: 0989.627.979

 6. Ban Kế hoạch Hỗ trợ

Trưởng Ban: Đỗ Tùng Thanh

Điện thoại cơ quan: 080.49234 - Di động: 0979.439.346

Phó trưởng Ban: Dương Tuấn Cương

Điện thoại cơ quan: 080.49427 -  Di động: 0914.615.566

 

7. Ban Tuyên truyền và Thông tin

Trưởng Ban: Phùng Khánh Toản

Điện thoại cơ quan: 080.49245 - Di động: 0904.147.784

Phó trưởng Ban: Ngô Kim Dung

Điện thoại cơ quan: 080.49738 - Di động: 0904.800.544

 

8. Ban Tổ chức cán bộ

Trưởng Ban: Trịnh Xuân Ngọc

Điện thoại cơ quan: 080.49720 - Di động: 0964.415.555

Phó trưởng Ban: Dương Thị Kim Phượng

Điện thoại cơ quan: 080.49740 - Di động: 0979.212.236

Phó trưởng Ban: Nguyễn Thị Kim Oanh

Điện thoại cơ quan: 080.49428 - Di động: 0916.569.971

 Phó trưởng Ban: Đỗ Bích Hường

Điện thoại cơ quan: 080.49724 - Di động: 0946.594.696


9. Ban Hợp tác Quốc tế

Trưởng Ban: Phạm Thị Hồng Yến

Điện thoại cơ quan: 080.49739 - Di động: 0904.236999

 Phó Trưởng Ban: Trần Thu Hằng

Điện thoại cơ quan: 080.49739 - Di động: 0904.574.727

 

11. Ban Kinh tế Đầu tư

Trưởng ban: Nguyễn Hùng Tiến

Điện thoại cơ quan: 080.49246 - Di động: 0913.554.546

Phó Trưởng Ban: Phùng Viết Nam

 Điện thoại cơ quan: 080.49736 - Di động: 0983.656.144


KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Quỹ Hỗ trợ Phát triển HTX

Địa chỉ: Ngỏ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6232078 - Fax: 04.62732090 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Giám đốc: Phạm Công Bằng

Điện thoại cơ quan: 0462732080 - Di động: 0903227282

Các Phó Giám đốc:

2. Cao Anh Tuấn

Điện thoại cơ quan: 04.62752126 - Di động: 0916091999

 

2. Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38234456 - Fax: 04.38236382

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  - Website: www.coste.org.vn

Tổng Giám đốc: Vũ Quang Phong

Điện thoại cơ quan: 04.38430368 - Di động: 0912540725

Phó Tổng Giám đốc: Lê Tuấn An

Điện thoại cơ quan: 04.37335929

 

3. Trung tâm Các chương trình kinh tế- xã hội

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37365317 - Fax: 04.37365203 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổng Giám đốc: Phạm Thị Tố Oanh

Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Hoài Nam

 

4. Trung tâm Thông tin HTX Việt Nam

Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 080.49233

Giám đốc: Trần Tuấn Việt

Điện thoại cơ quan: 080.49233 - Di động: 091.2016760

Phó Giám đốc: Đặng Thu Hà

Điện thoại cơ quan: 080.49429 - Di động: 090.6227809

 

5. Thời báo Kinh doanh

Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437.347942

Tổng Biên tập: Phạm Thị Hà

Điện thoại cơ quan: 02437.347942- Di động: 0904.114.726

  

6. Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư

Địa chỉ: Ngõ 147 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37470256 - Fax: 04.37470678

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  - Website: www.ctid.com.vn

Giám đốc: Lê Văn Minh

Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0903436361

Các Phó Giám Đốc:

1. Lê Thị Kim Oanh

Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0904430628

2. Vương Tú Liên

Điện thoại cơ quan: 04.37470256 - Di động: 0988133008

 

7. Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng và dịch vụ 

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Hà Nội

Giám Đốc: Ngô Quang Phú

Điện thoại cơ quan: 04.37365782 - Di động: 0903411472

 

8. Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX và Doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Nam

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, Quận I, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38227757/38227756 - Fax: 08.38256259

Website: www.socencoop.org.vn

Giám Đốc: Lê Binh Hùng

Điện thoại cơ quan: 08.38257247 - Di động: 0903908511

Các Phó Giám Đốc: 

1. Đỗ Thị Kim Sinh

Điện thoại cơ quan: 08.38227756 - Di động: 0933100962

2. Trần Hòa Bình

Di động:0908073588

 

9. Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DNN&V Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Địa chỉ: Lô 25B - Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3704234 - Fax: 0510.3813502

Website: www.scsc.org.vn

Giám đốc: Lê Nguyễn Đức Thắng

Điện thoại cơ quan: 0510.3813738 - Di động: 0905101315/0935223245

 

10. Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác

Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.6680335 - Fax: 04.62812362

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Viện trưởng: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại cơ quan: Di động:0977245888

Phó Viện trưởng: Nguyễn Hữu Nga

Điện thoại Di động: 01673228888

Phó Viện trưởng: Nguyễn Đức Cường

Điện thoại cơ quan: 0946861169

11. Trường Bồi dưỡng cán bộ

Địa chỉ: Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04. 37822871     Fax: 04. 37822871

Hiệu trưởng: Lê Minh Tân

Điện thoại cơ quan: 0437823185 - Di động:0904585685

Các Phó Hiệu trưởng:

1. Tạ Quang Tuấn

Điện thoại cơ quan: 0437823037 - Di động: 0989065672

2. Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại cơ quan: 0437823927 - Di động: 0906005968

 

12. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương

Địa chỉ: xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Hiệu trưởng: Phạm Hanh

Điện thoại cơ quan: 04.36276433 - Di động: 0912107805

Phó hiệu trưởng: Phạm Minh Đức

Điện thoại cơ quan: 04.36789351 - Di động: 0912649496

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Danh Hùng

Di động: 0989.058.738

13. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Địa chỉ: xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Hiệu trưởng: Nguyễn Việt Hùng

Điện thoại cơ quan:  Di động:0912698984

Các Phó hiệu trưởng:

1. Nguyễn Anh Huấn

Di động: 0904439955

2. Ngô Minh Châu

Di động: 0983271274

 

14. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ

Địa chỉ: 184 Đường mới, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 0313.538700   Fax: 031.3522511

Quyền Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Giáp

Điện thoại cơ quan: 0313.3522258  Di động: 0986533388

 Hiệu Phó: Phạm Thị Hà Anh

  

15. Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật Miền Trung - Tây Nguyên

Hiệu trưởng: Phạm Văn Đợi

Điện thoại cơ quan: Di động: 0913422939

Trương Đức Rân

Điện thoại cơ quan: Di động: 0914013290

 

16. Trường Trung cấp Nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam

Địa chỉ: Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Điện thoại cơ quan: 072.3637626   Fax: 072.3637626

Website: www.svct.edu.vn

Hiệu trưởng: Huỳnh Phương Lam

Di Động: 0913100778

Phó hiệu trưởng: Hà Trung Dũng

Điện thoại cơ quan: Di động: 0903609683

 

 KHỐI DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Công ty TNHH Nhà nước MTV đầu tư TM và dịch vụ Thắng Lợi VICTORIA

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Phó tổng Giám đốc- Điều hành: Phạm Văn Sinh

Điện thoại cơ quan: 04.37367698 - Di động: 0906200099

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Chi

Điện thoại cơ quan:  Di động: 0904854456

 

2. Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ & XNK (EXSECO)

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Tổng Giám đốc: Vũ Đình Mạnh

Điện thoại cơ quan: 04.37330264 - Di động: 0913233676

Phó tổng Giám đốc: Nguyễn Viết Tuyến

Điện thoại cơ quan: 04.37365449 - Di động: 0913238903

 

3. Công ty XNK & đầu tư IEI

Giám Đốc: Đào Văn Hoàn
Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84.4) 37368895, 37368896, 37368897
Phone: 0916460066 - Fax: (+84.4) 37368898

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. and iei_dr, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

IMPORT-EXPORT AND INVESTMENT CORPORATION (IEI)

Director: Mr. DAO VAN HOAN
ADDRESS:No. 149 GIANG VO STR.,HANOI., VIETNAM
Tel: (+84.4) 37368895, 37368896, 37368897

Phone: 0916460066 - Fax: (+84.4) 37368898

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. and iei_dr, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

4. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát Triển Kinh Tế Hợp Tác Miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Dục, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Tổng Giám đốc: Lê Đức Duy

Điện thoại cơ quan: 0510.2234131 - Di động: 0905181567

 

5. Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng & Dịch vụ HTX Việt Nam INCOSECOO

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc: Lưu Văn Bằng

Điện thoại cơ quan: 04.37365783 - Di động: 0912113394

 

 

Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao