Lịch sử phát triển

PDF.InEmail

Cùng với quá trình phát triển của phong trào hợp tác xã ở Việt Nam, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các hợp tác xã cũng từng bước được hình thành và củng cố.

Năm 1955 Ban quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam được thành lập. Đến năm 1961 hình thành Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp Việt Nam. Đây là hai tổ chức cấp quốc gia quản lý, đại diện, hỗ trợ các hợp tác xã mua bán và tiểu thủ công nghiệp trên quy mô cả nước.

Ngày 18/12/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - nay là Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 409/CT thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Trung ương và Ban quản lý hợp tác xã mua bán Việt Nam.

Ngày 30/10/1993, Đại hội đại biểu toàn quốc các hợp tác xã Việt Nam lần thứ nhất được tiến hành. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội đồng Trung ương Liên minh các hợp tác xã Việt Nam - tổ chức hỗ trợ, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các hợp tác xã thuộc các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng và các ngành nghề phi nông nghiệp khác. Điều lệ của Hội đồng Liên minh hợp tác xã Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y tại Quyết định số 582-TTg/QĐ ngày 01/12/1993.

Năm 1996, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 9 (khoá IX) đã thông qua luật hợp tác xã, xác định tên gọi của tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các hợp tác xã là Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Ngày 20-21/01/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh hợp tác xã Việt Nam lần thứ II được tổ chức. Đại hội thông qua Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam - tổ chức hỗ trợ và đại diện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc tất cả các ngành, các lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc. Điều lệ của Liên minh hợp tác xã Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 17/11/2000.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh hợp tác xã Việt Nam lần thứ III được tổ chức ngày 27-28/01/2005. Đại hội thông qua Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam (sửa đổi) và Thủ tướng Chính phủ đã công nhận tại Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11/04/2005. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam gồm 115 uỷ viên đại diện các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong mọi lĩnh vực, Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, các ban, đơn vị Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Tin mới hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao