Hà Tĩnh: Hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển

Trong thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX tỉnh Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho thành viên và người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Tính đến tháng 8/2019, toàn tỉnh Hà Tĩnh thành lập mới 21 HTX, tạm ngừng hoạt động 31 HTX. Dự kiến cả  năm 2019 thành lập mới được 40 HTX và giải thể 425 HTX; đưa số HTX còn hoạt động là 978 HTX. 
Hà Tĩnh hiện có 3.704 tổ hợp tác, 1.382 HTX với tổng số thành viên của các HTX đến nay là 57.087 thành viên, trong đó số thành viên mới năm 2019 là 190 người. Dự kiến đến cuối năm 2019 có khoảng 59.166 thành viên.

Sản phẩm cam Bù- Hương Sơn của các HTX tại Hà Tĩnh

Trong 9 tháng của năm 2019, kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác có vai trò giúp các hộ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập, đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Doanh thu bình quân của các HTX đạt khoảng 687 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 104 triệu đồng/HTX, dự kiến đến cuối năm 2019 có 38.976 lao động với thu nhập bình quân 36 triệu đồng/lao động/năm.
Để hỗ trợ cho các HTX phát triển, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các sở, ngành tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành lập mới HTX; tổ chức hoạt động HTX theo hướng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng mô hình HTX kiểu mới, HTX đầu đàn ở các xã xây dựng nông thôn mới và xây dựng HTX ở những xã còn trắng HTX. Tích cực, chủ động tham mưu, giúp việc tốt cho các Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Hướng dẩn Tiêu chí Hợp tác xã hoạt động hiệu quả (3.2) trong Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020.
Từ thực tiễn xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chỗi giá trị sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực ở Hà Tĩnh thời gian qua đã thực sự có tính lan tỏa, và các mô hình HTX kiểu mới được thành lập có quy mô lớn hơn, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để năng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa.
Các HTX đã áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong trồng cây ăn quả như HTX Tân Phương Đông đã liên kết chuyển giao công nghệ trồng cam và bao tiêu đầu ra sản phẩm cho thành viên. HTX đã mạnh dạn đầu tư máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu phục vụ cho các thành viên; HTX Gia Phúc đã đầu tư công nghệ tưới Israel theo công nghệ 4.0 cho 14.000 cây ăn quả đặc sản tên diện tích 30ha cây ăn quả tập trung; HTX Nga Hải đã đầu tư hệ thống nhà màng trồng dưa lưới; cùng một số HTX đầu tư mở rộng sản xuất như HTX Trà Sơn, HTX Tân Phương Đông huyện Can Lộc; HTX Cam Khe Mây Long Nhâm huyện Hương Khê.
Đối với công tác giảm nghèo năm 2019, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã rà soát các HTX ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 để tư vấn giúp đỡ các HTX này hoạt động có hiệu quả thực chất để hoàn thành tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất một cách có chất lượng. Đồng thời chỉ đạo phát triển mạnh các mô hình sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới
Để tiếp tục hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đối với HTX; ưu tiên nguồn lực từ các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đã ban hành để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, gắn HTX với OCOP để hợp tác xã tham gia thực hiện có hiệu quả. HĐND, UBND tỉnh, chính quyền cấp huyện và cơ sở dành một khoản ngân sách địa phương  để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho kinh tế tập thể như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi, thành lập mới các tổ hợp tác, trang trại, hợp tác xã, xây dựng mô hình, tổ chức tổng kết và nhân rộng điển hình. Tiếp tục tư vấn hỗ trợ phát triển các HTX trên các lĩnh vực, bảo đảm hoạt động đúng luật, thực chất, hiệu quả, bền vững; Định hướng tư vấn hỗ trợ xây dựng phát triển HTX theo 03 loại hình gồm: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã môi trường và hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực.
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam