Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Hòa Bình: Liên minh hợp tác xã tỉnh với phong trào xây dựng nông thôn mới

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 đến 2020 đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Tam nông”. Đây là chương trình mang tính tồng thể, toàn diện và có chiến lược lâu dài, trong đó xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo động lực, nền tảng vững chắc từng bước làm thay đổi diện mạo bộ mặt ở nông thôn.

Xác định chỉ tiêu 13 về tổ chức sản xuất là một chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Để đạt được tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất thì xã cần có HTX hoạt động hiệu quả. Đây vừa điều kiện nhưng cũng chính là động lực để hỗ trợ, thúc đẩy các HTX mà chủ yếu là các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển.

Tính đến tháng 7/2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 267 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp với khoảng 5260 thành viên và 18041 lao động thường xuyên. Trong những năm gần đây, số lượng HTX nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng tăng và đang dần trở thành phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền vững. Ở các huyện thành phố đều đã có các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Một số HTX đã chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường cả trong nước và định hướng tới xuất khẩu.

HTX nông nghiệp Ngọc Lương huyện Yên Thuỷ thực hiện mô hình sản xuất theo quy hoạch

HTX giúp thu nhập của các hộ thành viên tăng trung bình khoảng 14% nhờ giảm giá vật tư đầu vào và tăng giá bán đầu ra các sản phẩm. Ở nhiều nơi HTX đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. HTX nông nghiệp là hình thức tổ chức sản xuất tốt nhất để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, có thể tập trung nguồn lực, đặc biết tập trung đất đai để sản xuất lớn.

Trong xây dựng nông thôn mới, HTX đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các mô hình sản xuất theo quy hoạch; thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho nông dân. nhiều HTX đã tích cực tham gia xây dựng NTM, thực hiện các dịch vụ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện cho các thành viên sản xuất thuận lợi, hiệu quả, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn của tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 102 xã đạt tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất HTX trong xây dựng nông thôn mới. Các HTX nông nghiệp đã có sự phát triển cả về lượng và chất, mô hình hoạt động của HTX đa dạng, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và thị trường. Tiềm năng, nội lực được cải thiện, nhất là trình độ quản lý, khoa học công nghệ; đảm nhiệm được vai trò là động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới .

Để có được những kết quả trên, trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động, tích cực và tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng  thôn mới. Phát động phong trào thi đua tới tất cả các thành viên với nội dung thi đua củng cố các HTX, nâng cao năng lực, tổ chức sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cho các thành viên HTX; Thi đua sản xuất an toàn hiệu quả, nâng cao đời sống thành viên và người lao động. Công tác tuyên truyền, vận động đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các THT, HTX, đặc biệt là người dân đã hiểu rõ những lợi ích của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối kết hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu xây dựng và ban hành các chủ trương, cơ chế chính sách của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phát triển KTHT, HTX nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, THT. Đồng thời chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách triển khai Luật HTX 2012. Ngoài ra Với vai trò là thành viên Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, Liên minh HTX tỉnh đã ban hành hướng dẫn thực hiện và tổ chức thẩm định tiêu chí số 13.1 về tổ chức sản xuất. Đến nay, đã tiến hành thẩm định công nhận đạt chỉ tiêu số 13về tổ chức sản xuất tại 63 xã trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã làm được và những khó khăn đang gặp phải, trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, HTX; gắn với tiến trình xây dựng NTM và chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, chú trọng mở rộng liên doanh, liên kết, phát triển mô hình HTX. Phát triển và nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực, quan tâm phát triển những ngành, lĩnh vực có tiềm năng như quản lý kinh doanh chợ, vệ sinh môi trường, ngành nghề nông thôn, chế biến tiêu thụ nông sản… Tập trung hỗ trợ củng cố các HTX đang khó khăn trong hoạt động, đồng thời giải thể các HTX ngưng hoạt động, yếu kém. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ cho KTTT, HTX./.

Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình

 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam