17 01
VCA làm việc giám đốc Quỹ Geste (DGRV)

VCA làm việc giám đốc Quỹ Geste (DGRV)

Sáng 7/1, tại Liên minh HTX VN, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Urich Werner - Giám đốc quỹ GESTE thuộc Liên đoàn HTX Cộng...

Ngày 17/01/2019