26 06
Kinh nghiệm của CHLB Đức trong phát triển HTX

Kinh nghiệm của CHLB Đức trong phát triển HTX

Sáng 26/6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm việc với ông Helmut Pabst, Giám đốc dự án GDRV tại...

Ngày 26/06/2019