Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam

Sáng ngày 18/1/2020, tại Liên minh HTX Việt Nam đã diễn ra hội nghị  kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam.
Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện một số bộ ban ngành trung ương. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Ủy viên Đảng đoàn, trưởng ban tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam.
Quang cảnh hội nghị
Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết  của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2016 – 2020; tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, tính tự chủ động và sức cạch tranh của nền kinh tế. Với phương châm “ Đoàn kết – Kỷ cương – Bứt phá – Sáng tạo – Hiệu quả”, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ và các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng  giao , đóng vai trò nòng cốt  và quan trọng đối với phát triển kinh tế hợp tác, HTX; đề xuất  các giải pháp đột phá với Chính phủ , kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của cả nước và địa phương.
Cụ thể, Liên minh HTX đã đạt được 12 kết quả nổi bật năm 2019: Đề xuất các giải pháp  đột phá với Chính phủ về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX; kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước và địa phương; Chủ động triển khai  các hoạt động phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ chính trị về Hội quần chúng; Tích cực chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tổ chức thành công Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Xây dựng và chủ động triển khai thực hiện các Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ; Tập trung nguồn lực triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; Công tác thông tin tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX được thực hiện hiệu quả hơn năm trước; Chú trọng công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; Huy động nguồn lực hỗ trợ cho các thành viên; Hoạt động hợp tác  quốc tế được đẩy mạnh, tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX; Kiện toàn tổ chức đổi mới lề lối làm việc , tăng cường kỷ luật, kỷ cương, liên kết hệ thống; tập trung chuẩn bị Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiếp tục huy động các nguồn lực khởi công Công trình HTX với Bác Hồ; tích cực hưởng ứng  và triển khai thực hiện có hiệu quả  phong trào thi đua yêu nước.
Nhìn chung năm 2019, Đảng đoàn đã có những quyết sách, đưa ra những chủ trương  mục tiêu, phương hướng lớn để lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực các ban, đơn vị trực thuộc triển khai tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiều nội dung công tác quan trọng đạt kết quả tốt đã tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
Trong năm 2020, Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam phấn đấu thực hiện 10 nhiệm vụ chủ yếu: Triển khai  Chỉ thị của Ban Bí thư và tổ chức thành công Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kì 2020 – 2025; Triển khai các nội dung theo Thông báo số 158-TB/TW  ngày 2/1/2020 kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng; Chủ động nghiên cứu thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác , HTX để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương các chính sách, cơ chế phù hợp; Huy động các nguồn lực xây dựng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đầu tư và triển khai 5 Đề án lớn phục vụ phát triển hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Đẩy mạnh xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị ở các tỉnh thành phố; Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  về phát triển HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên; Tiếp tục  đẩy mạnh và nâng cao năng lực đối ngoại và hội nhập của toàn hệ thống, phát triển hợp tác và khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác phục vụ cho phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tiếp tục củng  cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin trong hệ thống, đảm bảo thông suốt, kịp thời, chính xác; Chủ trì và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2020 kết hợp tổ chức Hội nghị Lễ Tôn vinh HTX tiêu  biểu toàn quốc – Trao giải thưởng “Ngôi sao HTX Việt Nam – Vietnam Co.op Star Awards”, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành  Điều lệ, Nghị quyết của Ban Cháp hành , Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam.
Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng Đoàn liên minh trong việc tham mưu tích cực với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức diễn đàn pháp lý liên minh HTX quốc tế để nâng cao vị thế của nông dân Việt Nam, các thành phần kinh tế nhỏ ở Việt Nam, tổ chức nhiều hội thảo khoa học về mô hình, hợp tác tích cực với Chính phủ trong việc tư vấn điều hành nâng cao kinh tế. Khẳng định mô hình hình HTX, kinh tế tập thể không thể bỏ mà có vai trò thực sự tích cực.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Thay mặt cho Đảng đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cảm ơn và xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng chí Đỗ Ngọc An cùng đại diện lãnh đạo Bộ ban ngành trung ương. Liên minh HTX Việt Nam sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
Một số hình ảnh tại hội nghị:
Trung tâm thông tin - Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam