05 01
Kỳ vọng vụ rau Tết

Kỳ vọng vụ rau Tết

Cũng như mọi năm, không khí đón Tết của người nông dân H. Hòa Vang (Đà Nẵng) luôn đến sớm....

Ngày 05/01/2016