07 04
Góp sức chống hạn, cứu lúa

Góp sức chống hạn, cứu lúa

Đợt nắng nóng vừa qua ở Phú Yên là đợt nóng khủng khiếp nhất trong năm năm trở lại đây. Nhiều ha lúa bị thiếu nước,...

Ngày 07/04/2015

31 03
Bốn đột phá của nông nghiệp, nông thôn

Bốn đột phá của nông nghiệp, nông thôn

Đột phá về đổi mới tư duy, trong đó có việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại (CNH - HĐH) hóa ở nước ta để ngày càng phù hợp với tình hình thực...

Ngày 31/03/2015

26 03
Hợp tác xã nông nghiệp làm kinh doanh

Hợp tác xã nông nghiệp làm kinh doanh

Hiện nhiều hợp tác xã (HTX) đã chủ động trong việc xây dựng thương hiệu nông sản bằng cách ứng dụng quy trình sản xuất...

Ngày 26/03/2015

24 03
Lửa nghề vẫn cháy

Lửa nghề vẫn cháy

Nặng lòng và tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê, chị H`Yam Bkrông ở buôn Tơng Ju, xã Ea Kao, TP...

Ngày 24/03/2015