07 04
Góp sức chống hạn, cứu lúa

Góp sức chống hạn, cứu lúa

Đợt nắng nóng vừa qua ở Phú Yên là đợt nóng khủng khiếp nhất trong năm năm trở lại đây. Nhiều ha...

Ngày 07/04/2015