02 12
Sơn La phát huy thế mạnh địa phương

Sơn La phát huy thế mạnh địa phương

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình chuyển đổi, thành lập mới các Hợp tác xã nông...

Ngày 02/12/2019