25 11
Hợp tác xã tìm hướng đột phá

Hợp tác xã tìm hướng đột phá

Trước yêu cầu hội nhập, Đồng Nai xuất hiện những hợp tác xã (HTX) kiểu mới hoạt động năng động, hiệu quả không thua gì doanh nghiệp (DN). Họ không chỉ...

Ngày 25/11/2019

25 11
Nhân rộng hợp tác xã kiểu mới

Nhân rộng hợp tác xã kiểu mới

Thời gian qua, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển, tăng cả lượng và chất.

Ngày 25/11/2019