26 08
Bắc Giang: Luồng gió mới cho kinh tế tập thể

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bắc Giang: Luồng gió mới cho kinh tế tập thể

Hôm nay (26/8), Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội sẽ bàn thảo, đề ra...

Ngày 26/08/2020

25 08
Nông dân Quảng Bình đồng hành cùng hàng Việt

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Nông dân Quảng Bình đồng hành cùng hàng Việt

 Đồng hành với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là cuộc vận động), thời gian qua, các cấp...

Ngày 25/08/2020

25 08
Rộng đường đưa nông thuỷ sản Quảng Bình vào siêu thị

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Rộng đường đưa nông thuỷ sản Quảng Bình vào siêu thị

Hệ thống các siêu thị luôn là "điểm đến" tiêu thụ lý tưởng của các mặt hàng nông thủy sản Quảng Bình. Bởi với thị trường...

Ngày 25/08/2020

25 08
Bình Định: Đổi mới để phát triển

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bình Định: Đổi mới để phát triển

Vụ Thu 2019, với sự hỗ trợ của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Trung tâm Ứng dụng công nghệ (Sở KH&CN), Phòng Nông...

Ngày 25/08/2020