12 11
Hậu Giang: Bước tiến mô hình kinh tế tập thể

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Hậu Giang: Bước tiến mô hình kinh tế tập thể

Với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực trên nhiều mặt của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở, mô hình kinh tế tập thể (KTTT) trên...

Ngày 12/11/2020

11 11
HTX Bào Sơn: Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020- 2025:

HTX Bào Sơn: Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bào Sơn (ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) được thành lập không chỉ liên kết tạo ra vùng nguyên...

Ngày 11/11/2020

11 11
Cà Mau: Vai trò hợp tác xã kiểu mới

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Cà Mau: Vai trò hợp tác xã kiểu mới

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX (ngày 9/3/2020) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh...

Ngày 11/11/2020