12 07
 Thu hút nông dân vào hợp tác kiểu mới

Thu hút nông dân vào hợp tác kiểu mới

Thực hiện việc đẩy mạnh đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn và đóng góp xây dựng nông thôn mới,...

Ngày 12/07/2019

08 07
Không quá khó để HTX kiểu mới thành công

Không quá khó để HTX kiểu mới thành công

Công tác ở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc 7 năm nên chị Dương Thị Quỳnh Liên đủ “chín” khi thành lập và đưa HTX Rau an toàn Vân...

Ngày 08/07/2019

04 07
“Chìa khóa” cho nền nông nghiệp bền vững

“Chìa khóa” cho nền nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ chính là “chìa khóa”, là điều kiện cần để mở đường cho nền nông nghiệp hữu cơ phát triển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Ngày 04/07/2019

01 07
Chiếc máy cày ở Vĩnh Kim

Chiếc máy cày ở Vĩnh Kim

Ở nhà lưu niệm của xã Vĩnh Kim, H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) có 1 chiếc máy cày dù kiểu dáng rất cũ nhưng được trưng bày trang trọng.

Ngày 01/07/2019