01 04
Dấu ấn của mô hình hợp tác xã kiểu mới

Dấu ấn của mô hình hợp tác xã kiểu mới

 Huyện Phúc Thọ đã chuyển đổi và thành lập mới được 36 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (Hợp tác xã kiểu mới). Nhờ năng động,...

Ngày 01/04/2020