Nông thôn mới

Nghệ An: Xã Nghi Long, Nghi Lộc về đích nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, sau 3 năm triển khai, xã Nghi Long đã được công nhận là xã đạt chuẩn.

Đọc thêm...

 
 

Đồng Tháp: Hồng Ngự đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Hồng Ngự đã đổi thay rõ rệt, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Đọc thêm...

 
 

Xã đầu tiên của Đăk Nông đạt chuẩn

Đạo Nghĩa là 1 trong 8 xã được UBND tỉnh Đăk Nông lựa chọn làm điểm. Sau 5 năm triển khai, xã đã hoàn thành tất cả các tiêu chí.

Đọc thêm...

 
 

Tránh đầu tư dàn trải, lãng phí trong xây dựng nông thôn mới

Khép lại giai đoạn 5 năm đầu (2010-2015) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một trong những bài học kinh nghiệm chỉ ra là cần cân đối nguồn lực, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm đối với từng vùng, miền khác nhau trên phạm vi cả nước; tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Đọc thêm...

 
 

Xây dựng NTM: Nhiều thành công mang dấu ấn sáng tạo

Từ năm 2011 đến nay, ở Quảng Ninh chưa có phong trào nào lại huy động được sức mạnh tổng lực như xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đọc thêm...

 
 

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo 3 trụ cột

Mục tiêu chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong những năm tới là phát triển bền vững theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường.  

Đọc thêm...

 
 

4 nguyên tắc phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 dựa trên 4 nguyên tắc.

Đọc thêm...

 
 

Tạo cơ chế để phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ một trong những định hướng lớn hướng tới mục tiêu Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.  

Đọc thêm...

 
 

Đại hội XII: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Sáng 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các văn kiện trình Đại hội.

Đọc thêm...

 
 

Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Đọc thêm...

 
 

Trang 7/26

websites

baner hội nghị bT

hoicho

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao