Số/ký hiệu Số 660-CV/BTG
Ngày ban hành 21/11/2019
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành Ban tuyên giáo
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Văn bản mới