Số/ký hiệu 130/KH-LMHTXVN
Ngày ban hành 07/03/2019
Người ký Nguyễn Văn Thịnh
Trích yếu Kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí của Liên minh HTX Việt Nam năm 2019
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí của Liên minh HTX Việt Nam năm 2019