Số/ký hiệu Số 69/CV- ĐU
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu Kế hoạch tổng kết công tác Đảng và Điều lệ Đảng Nhiệm kỳ đại hội XII trong Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Kế hoạch tổng kết công tác Đảng và Điều lệ Đảng Nhiệm kỳ đại hội XII trong Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam

Văn bản mới