Số/ký hiệu 449/TB-VPCP
Ngày ban hành 30/12/2019
Người ký Nguyễn Cao Lục
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Kết luận
Tệp đính kèm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020