02 05
Trồng lúa hữu cơ, HTX 'trúng'... cá đồng

Trồng lúa hữu cơ, HTX 'trúng'... cá đồng

Đó là chuyện thú vị đang diễn ra tại nhiều cánh đồng lúa hữu cơ được trồng theo dự án liên kết 3 nhà (nhà quản lý - nhà đầu tư - nhà nông) ở vùng...

Ngày 02/05/2019