03 12
Hiệu quả rau trồng theo phương thức mới

Hiệu quả rau trồng theo phương thức mới

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tận dụng tối đa diện tích để đạt hiệu quả kinh tế cao, phát triển theo hướng an toàn sinh...

Ngày 03/12/2019

19 11
Đổi đời nhờ cây vú sữa

Đổi đời nhờ cây vú sữa

Ông Trần Văn Chiến (Hai Chiến), Giám đốc Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Khương A ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết, HTX thành...

Ngày 19/11/2019

09 10
HTX là động lực cho thanh niên lập nghiệp

HTX là động lực cho thanh niên lập nghiệp

Với mong muốn làm giàu chính đáng, hỗ trợ nhau về khoa học kỹ thuật và tìm đầu ra sản phẩm, một số HTX ở huyện Chư Pưh, Gia Lai đã được thành lập. Đa...

Ngày 09/10/2019