21 12
Nhìn từ trái vú sữa đi... Mỹ

Nhìn từ trái vú sữa đi... Mỹ

Giữa tháng 12, tại HTX nông nghiệp Trinh Phú, Tổ hợp tác (THT) Quyết Thắng, thị trấn An Lạc Thôn, Sóc Trăng, 2 tấn vú sữa...

Ngày 21/12/2018