28 09
Tuyên Quang nhân rộng HTX kiểu mới

Tuyên Quang nhân rộng HTX kiểu mới

Tỉnh Tuyên Quang có 214 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Trong cuộc chuyển đổi tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh...

Ngày 28/09/2018