18 10
Quảng Nam: Liên kết sản xuất rau an toàn

Quảng Nam: Liên kết sản xuất rau an toàn

Việc thử nghiệm thành công “Mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP” tại thôn Đại Bình (Quế Trung, Nông Sơn) mở ra hướng đi mới...

Ngày 18/10/2019

03 10
Tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân

Tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân

Ngành ngân hàng đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 03/10/2019

01 10
Xuất khẩu thủy sản chạy đua về đích

Xuất khẩu thủy sản chạy đua về đích

Năm 2019, Bộ NN-PTNT đề ra mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 10 tỷ USD, tuy nhiên sau 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu mới đạt 5,4 tỷ USD, giảm...

Ngày 01/10/2019

01 10
Tăng ứng dụng cơ khí cho nông nghiệp

Tăng ứng dụng cơ khí cho nông nghiệp

Nhằm phát triển và ứng dụng máy móc thiết bị và khoa học công nghệ cho ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, tạo ra sự đồng đều...

Ngày 01/10/2019

27 09
Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân

Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng...

Ngày 27/09/2019

23 09
Bền vững sản xuất lúa - tôm

Bền vững sản xuất lúa - tôm

Những năm gần đây, nông dân xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) thực hiện rất hiệu quả mô hình tôm - lúa nhờ sự đầu tư hiệu quả hệ thống thuỷ lợi với 4 trạm...

Ngày 23/09/2019