19 04
Để đặc sản vươn xa

Để đặc sản vươn xa

Nông dân ngày càng có ý thức cao về giá trị của những vùng đặc sản nên dần quan tâm xây dựng thương hiệu cho đặc sản địa...

Ngày 19/04/2020

14 04
Trà “4 sao” trên đất đồi gò

Trà “4 sao” trên đất đồi gò

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của TP Hà Nội, huyện Sóc Sơn đã lựa chọn và tập trung phát triển cây chè thành...

Ngày 14/04/2020