03 04
Sức sống mới sau sáu nhập

Sức sống mới sau sáu nhập

Ngày 01/09/2019, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trung tâm: Giống cây trồng, Giống vật nuôi,...

Ngày 03/04/2020

01 04
Thúc đẩy kinh tế hợp tác xã

Thúc đẩy kinh tế hợp tác xã

Dù đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhưng nhiều hợp tác xã (HTX) vẫn còn lúng túng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Ngày 01/04/2020

01 04
Khi “3 nhà” cùng liên kết

Khi “3 nhà” cùng liên kết

Dù đợt hạn mặn diễn ra phức tạp, nhưng nhiều nông dân ĐBSCL vẫn có nước ngọt để phục vụ sản xuất, thu hoạch và đầu ra đều ổn định. Có được...

Ngày 01/04/2020