20 02
Đà Nẵng tăng tốc làm nông nghiệp hữu cơ

Đà Nẵng tăng tốc làm nông nghiệp hữu cơ

Mục tiêu mà TP.Đà Nẵng đang hướng đến là phát triển nền nông nghiệp (NN) hữu cơ theo hướng NN đô thị, sinh thái nhằm tạo ra nông sản sạch, an toàn, đảm...

Ngày 20/02/2017