21 11
Làn gió mới OCOP ở Bắc Kạn

Làn gió mới OCOP ở Bắc Kạn

Học tập mô hình của Nhật Bản, Thái-lan và kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn là một trong những địa phương phê duyệt, triển khai sớm...

Ngày 21/11/2019