30 03
Đồng Nai: Đầu tư

Đồng Nai: Đầu tư "nâng chất" hợp tác xã

Huyện Thống Nhất đang nỗ lực thúc đẩy các mô hình HTX phát triển, đề ra giải pháp giúp người dân nói chung và các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể nói...

Ngày 30/03/2020

23 03
Đồng Nai: ''Gỡ khó'' cho hợp tác xã

Đồng Nai: ''Gỡ khó'' cho hợp tác xã

Hiện nay, nhiều HTX mong muốn tiếp cận các khoản vay vốn ưu đãi để đáp ứng nhu cầu vốn dành cho sản xuất nhưng vẫn không dễ tiếp cận được những...

Ngày 23/03/2020

17 03
Hiệu quả từ OCOP ở Quảng Bình

Hiệu quả từ OCOP ở Quảng Bình

Dù đang ở bước đầu triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và còn gặp nhiều khó khăn song những kết quả bước đầu ở tỉnh Quảng Bình cho...

Ngày 17/03/2020