24 12
Kết nối tiêu thụ sản phẩm

Kết nối tiêu thụ sản phẩm

Do nhiều nguyên nhân nên hiện nay, sản phẩm của các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn thành phố chưa được chào bán hoặc chỉ bán với số lượng rất hạn chế...

Ngày 24/12/2019