Liên minh HTX Việt Nam học tập quán triệt nội dung Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng

Sáng ngày 8/11, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức học tập quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ chính trị, Ban Bí thư; học tập quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng.
Quang cảnh hội nghị
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng toàn thể đảng viên của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.
Đồng chí Trần Hồng Hà - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, báo cáo viên cao cấp đã thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII, họp tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019.
Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị học tập quán triệt các nội dung hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị quán triệt với 2 nội dung: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW11 khóa XII của Đảng, 11 văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Học tập, quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng.
Hội nghị đã cùng lắng nghe, trao đổi, nghiên cứu về kết luận của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận của Ban Bí thư về tam nông; kinh tế kết hợp quốc phòng an ninh…; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
Đồng chí Trần Hồng Hà - báo cáo viên cao cấp phát biểu tại hội nghị
Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phổ biến Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII của Đảng. Đồng chí đề nghị các chi bộ, đảng bộ bộ phận lựa chọn những nội dung cốt lõi, cơ bản của Nghị quyết tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạch về các văn kiện Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; nghiên cứu sâu sắc các văn bản, thể chế hóa các văn bản vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.
Trung tâm thông tin - tuyên truyền
  


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam