Số/ký hiệu 09/NQ- LMHTXVN
Ngày ban hành 20/01/2019
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 7, khóa V
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 7, khóa V

Văn bản mới