Số/ký hiệu 06/NQ-LMHTXVN
Ngày ban hành 11/01/2019
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 10, khóa V
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 10, khóa V

Văn bản mới