Số/ký hiệu 86/NQ-LMHTXVN
Ngày ban hành 05/03/2019
Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Nghị quyết Hội nghi Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 11 khóa 5 ( Nhiệm kỳ 2016-2020)
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Nghị quyết Hội nghi Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 11 khóa 5 ( Nhiệm kỳ 2016-2020)