Số/ký hiệu 01/NQ-CP
Ngày ban hành 01/01/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Văn bản mới