13 11
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ HTX

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ HTX

Cùng với những lợi ích về kinh tế, những năm qua các HTX đã giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động trong nhiều lĩnh vực như: ngông nghiệp, thủy...

Ngày 13/11/2019